วันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์จะแบ่งเป็น 4 ส่วนด้วยกัน
1. ส่วนรับข้อมูล (Input)
ทำหน้าที่รับข้อมูลโดยอาจรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์ เมาส์ หรือเครื่องแสกนเนอร์ หน้าจอ แบบสัมผัส

2. ส่วนประมวลผล (CPU:Central Processing Unit)
เมื่อรับข้อมูลเข้ามาแล้ว ส่วน CPU จะทำหน้าที่เป็นสมองของคอมพิวเตอร์ ในการคิดคำนวณ หรือประมวลผลเพื่อทำงานตามที่ผู้ใช้ต้องการ

3. ส่วนหน่วยความจำ (Memory)
ในการคิดคำนวณของ CPU นั้น จะไปกระทำที่หน่วยความจำของเครื่อง

4. ส่วนแสดงผล (Output)
เมื่อคิดคำนวณได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วก็จะส่งผลมาแสดงที่ส่วนแสดงผล เช่น แสดงทางจอภาพ เครื่องพิมพ์หรือส่งไปทางโมเด็ม

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น